Piesakies uz 4.grupas bezmaksas nodarbībām!

  • Post Author:

Vecumnieku novada dome realizē projektu  “Veselības veicināšana un slimību profilakse Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037, kura ietvaros no 2017.-2019. gadam  katru gadu 8-10 bērniem būs iespēja piedalīties bezmaksas nodarbībās “Kids Gym”. Nodarbību laikā tiks stimulētas un attīstītas bērna 7 maņas – redze, dzirde, tauste, garša, oža, kā arī līdzsvars un sevis apzināšanās telpā.

Nodarbības ar sensorās integrācijas elementiem var palīdzēt bērniem, kam ir sensoro procesu traucējumi, kas mēdz izpausties, kā hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, mācīšanās grūtības, bipolāra uzvedība,  uzvedības problēmas, autiskā spektra traucējumi un tamlīdzīgas problēmas.

Projekta ietvaros bezmaksas nodarbības paredzētas bērniem no 4 līdz 6 gadiem. Nodarbības notiks grupā, vienas nodarbības ilgums ir 1 stunda, nodarbību cikls sastāv no 8 nodarbībām.  Pakalpojumu nodrošinās biedrība “7 maņas”.

Aicinām līdz 15.martam sazināties ar biedrības vadītāju Līvu, lai pieteiktos nodarbībām-, tālr. 26367452, biedriba.7manas@gmail.com

Pirmā nodarbība paredzēta 29.martā, plkst.17:30 Vecumnieku veselības centrā (2.stāvā).