Pieredzes apmaiņa ar biedrību “Nepaliec viens”

  • Post author:

Pirmdien, 15.oktobrī pie mums Kids GYM terapijas kabinetā viesojās biedrības “Nepaliec viens” pārstāves Diāna un Olga.

“Biedrības “Nepaliec viens” darbība tiek vērsta, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, sniegtu atbalstu bērniem, jauniešiem, darba spējīgām personām, personām ar īpašām vajadzībām un senioriem, kam tas ir nepieciešams. Biedrība rīko un līdzdarbojas dažādos konkursos, labdarības pasākumos, koncertos, ceļojumos un citās aktivitātes, kuras nav pretrunā ar kristīgo morāli. ”

Mūsu tikšanās mērķis bija iepazīstināt ar Kids GYM ikdienas darbību,   demonstrēt pielietojamo inventāru un materiālus, lai “Nepaliec viens” varētu savā darbā ieviest sensorās integrācijas elementus.