Kā radās Kids GYM?

Ideja par nepieciešāmību izveidot Kids GYM terapijas kabinetu Līvai un Rūdolfam radās kādā mierīgā vasaras vakarā pie lielākā Vecumnieku ozola. Sarunas laikā radās doma, apvienojot medicīnas un pedagoģijas jaunākās teorijas, lai bērniem interesantā veidā tiktu attīstītas prasmes un iemaņas.

Kas ir Kids GYM nodarbības?

Kids GYM mērķis ir sekmēt bērna attīstības un pilnveidošanas procesu, nodarbībās apvienojot medicīnas un pedagoģijas teorijas un prakses sasniegumus, īstenojot pasaulē jaunākās tendences pedagoģijas un fizeoterapijas jomā un pielietojot modernus palīglīdzekļus. Kids GYM ar multifunkcionāla terapijas kabineta palīdzību nodrošina kreatīvas nodarbības, kas veicina muskulatūras stiprināšanu, prāta, emociju harmonisku darbību un sensoro procesu stimulāciju caur ožu, dzirdi, tausti garšu, redzi un līdzsvaru. Tā ir mērķtiecīga, pilnvērtīga darbība, kas vērsta uz bērna attīstību un pilnveidošanu, lai viņam vieglāk būtu integrēties sabiedrībā un nākotnē spētu produktīvāk funkcionēt reālās dzīves situācijās.

Bērns un zīmuļi

Kā notiek Kids GYM nodarbības?

Nodarbības vada pedagogs un/vai fizioterapeits, kurš veic bērna novērtēšanu pirms nodarbību cikla, kā arī rezultāti tiek salīdzināti, un bērns tiek atkāroti novērtēts pēc terapijas beigām. Katra nodarbība tiek balstīta uz trīs pamatvērtībām – prāts – emocijas -kustība. Nodarbības tiek vadītas stimulējot bērna maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu, kā arī līdzvaru un sevi apzināšanos telpā.