Bezmaksas lekcija “Bērnu garīgās veselības aprūpe”

  • Post author:

26.septembrī  17:00 Bārbeles tautas namā notiks bezmaksas lekcija!

Katrs bērns ir unikāls ar savām spējām un personību, tās veidošanu ir ietekmējuši dažādi faktori – vide, ģimene, fiziskais un garīgais veselības stāvoklis. Vecāku loma bērna attīstībā ir ļoti nozīmīga, tomēr svarīgi būtu, lai vecāki (kā arī citi pieaugušie) neiejauktos bērna dabiskajā attīstības ceļā. Pieaugušo uzdevums ir izveidot bērnam piemērotu vidi, iesaistīties bērna ikdienā tikai tik daudz, lai saprastu bērnam radušos problēmu. Svarīgi ir izprast to, lai mēs bērnu pārlieku nemudinātu darīt vairāk, kā viņš attiecīgajā brīdī var izdarīt, ka arī neko nedarīt bērna vietā, lai viņš spētu fiziski, garīgi un sociāli attīstīties. Lekcijā vecāki tiks iepazīstināti ar bērnu aprūpi un sensorās integrācijas pieeju, bērna vispusīgai attīstībai. Lekciju vadīs biedrības “7 maņas” speciālisti.

 

Aktivitāte tiek īstenota ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros.